evidencemhd.wz.cz

evidenční přehledy autobusů, trolejbusů a tramvají

Právě se nacházíte v sekci: Zdroje

Zdroje

Za odkaz na stránky www.trolejbus.cz děkuji panu Jiřímu Reitmayerovi.
Sekce Odkud jsem čerpal
Opava - trolejbusy časopis Městská Doprava 5 / 2003, 2 / 2006, www.mhdveslezsku.net, mhdopava.ic.cz
Opava - autobusy časopis Městská Doprava 5 / 2003, 2 / 2006, www.mhdveslezsku.net, mhdopava.ic.cz
Ostrava - tramvaje www.mhdveslezsku.net
Ostrava - trolejbusy www.mhdveslezsku.net
Ostrava - autobusy časopis Městská Doprava 2 / 2003, 2 / 2004, 3 / 2006, www.mhdveslezsku.net
Pardubice - trolejbusy www.trolejbus.cz, www.sm11.cz
Pardubice - autobusy www.trolejbus.cz, www.sm11.cz
Plzeň - autobusy autobusy.plzenskamhd.net, www.citybus.cz/plzen
Plzeň - trolejbusy trolejbusy.plzenskamhd.net
Plzeň - tramvaje MD 4 / 2002 - podrobné údaje o modernizovaných tramvajích (výrobní čísla, data zařazení); tramvaje.plzenskamhd.net
Praha - autobusy www.citybus.cz/praha, www.doz.estranky.cz - data dokončení středních oprav a výrobní čísla autobusů prošlých těmito opravami
Stránky dvouměsíčníku Městská Doprava: www.mestskadoprava.info
Pozadí v záhlaví stránek jsem sestavil ze tří obrázků:
M@estro 2003, 2007 - 2010