evidencemhd.wz.cz

evidenční přehledy autobusů, trolejbusů a tramvají

Právě se nacházíte v sekci: Vysvětlivky

Vysvětlivky

Zkratky

Jelikož jsem se snažil, aby stránky nebyly moc roztažené do šířky, došlo k tomu, že jsem musel některé výrazy zkrátit. Zde je jejich seznam i s vysvětlením.

Zkratka Co to znamená
RV Rok výroby
RZ Rok zařazení
DZ Datum zařazení
RM Rok modernizace (případně generální opravy)
RM 2 2.modernizace (případně generální oprava)
Výrobní číslo
GO Generální oprava
TV Trakční výzbroj
Ev.č. Evidenční čísla
P Počet

Data zařazení do provozu a podobné

Za data zařazení, stejně tak jako za data modernizace, považuji data zařazení do provozu. Někdy (například u Karos B 951 E a Škod 24 Tr v Pardubicích) se mi nepodaří zjistit přesné datum zařazení do provozu, ale zato znám datum účetního zařazení.

M@estro 2005, 2008, 2009